fbpx

Иванчо Младеновски

 

Иванчо Младеновски е член на ВМРО-ДПМНЕ од 2010 година, средно образование завршил во СОУ „Ристе Ристески-Ричко“ во Прилеп, а дипломира на Економскиот факултет МСУ „Гаврило Романович Державин” во Битола, насока Менаџмент.

Младеновски во 2015   година е избран за претседател на УМС на МК Вишне 2 во Прилеп. Од 2016 година е избран за член и потпретседател на ОК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп. 

За време на локалните избори во 2017 година е член на ОИШ Прилеп. Младеновски има посетено неколку обуки и семинари во организација на УМС на ВМРО-ДПМНЕ и Конрад  Аденауер одржани во Република Македонија. Младеновски е избран за член на ИК на УМС на ВМРО-ДПМНЕ од 16.04.2018 година.