fbpx

Игор Божиновски

Игор Божиновски е дипломиран правник со положен правосуден испит. Вработен е во Централен регистар на Република Македонија. Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1998 година.

Портпарол на ОК Куманово, претседател на Местен комитет Б.С. Гојчо 1 при ОК Куманово, претседател на Правната комисија на ОК Куманово, член на ОК Куманово од 2006 година до денес. Член е на Централната правна комисија на ВМРО-ДПМНЕ.