fbpx

Ели Панова

Ели Панова родена 1984 год. во Струмица.

Дипломиран правник на Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопје, Правен Факултет " Јустинијан Први" од 2007 год. , Магистер по право од областа на деловно право од 2014 год.

Вработена до денес во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје , Подружница Струмица. Мајка на две деца.

Член на ВМРО - ДПМНЕ по дипломирањето од 2007 година. Член на месен комитет, член на кимови, набљудувач на избирачки места,.. а од 2016-2018 година ја извршуваше функцијата Претседателка на Унија на жени Општински комитет Струмица. Советник во советот на Општина Струмица од 2017 година до денес. На Конгресот во Ноември 2017 година , назначена за член на Статутарна комисија. Од месец 01.2018 година избрана за член на Извршниот комитет на Унија на жени. Од месец 01.2019 година повторно член на Извршниот комитет на унија на жени на ВМРО- ДПМНЕ. Активно зборува Англиски јазик.