fbpx

Даниела Бошкоска

Даниела Бошкоска родена  1981година во Гостивар. Дипломиран  економист отсек сметководство и ревизија  на УКИМ –Скопје. Работи како приватен сметководител од 2008-2013.

Од 2013-2015 во даночно одделение во општина Гостивар. Од 2015 година е овластен смедководител во ЈУДГ Детска Радост Гостивар. Бошкоска е долго годишен и активен член на ВМРО ДПМНЕ од 2005 год. Во 2010 е организациски секретар на УЖ на ОК-Гостивар.

Од 2011година е потпарол на ОК на ВМРО ДПМНЕ Гостивар. Од 2012-2018 член на ОК на ВМРО ДПМНЕ Гостивар. Од 2018 година е подсекретар и член на ИК на УЖ на ВМРО ДПМНЕ.