fbpx

Благица Ласовска

Жаклина Пешевска е родена 1978 година во Скопје, има завршено високо образование на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Техничко - металуршкиот факултет.

Жаклина Пешевска е член на ВМРО-ДПМНЕ од 2005 година; Од 2008 година член на КИМ и член на МК во ОК Гази Баба; Од 2014 година Потретседател на УЖ на ОК Гази Баба; Од 2015 година член на Извршен комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ; 2015 година е член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ; Од 2015 година член на Општинскиот комитет Гази Баба; Од 2016 година Претседател на Унијата на жени ОК Гази Баба.

Пешевска е пратеничка од редовите на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија од 2016 година, во својот втор мандат како пратеник е член/заменик во неколку собраниски комисии. Во октомври 2020 година е избрана за претседателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, а со тоа и член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ.