ПОВИК: За кандидирање на кандидати за Градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ за Локални избори 2013 година

Согласно одлуката на Извршниот комитет на  ВМРО-ДПМНЕ, а врз основа на член 28 од Статутот на ВМРО-ДПМНЕ, водејќи се од демократските начела, како и од заложбите за транспарентно, чесно работење и постојана блискост до граѓаните  се објавува:

ПОВИК
За кандидирање на кандидати за
Градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ за Локални избори 2013 година

Овој повик се однесува на сите општини во државата. Кандидат за градоначалник може да биде секој граѓанин кој ги исполнува условите за кандидирање за градоначалник пропишани со Устав и закон, да е член на ВМРО-ДПМНЕ или граѓанин кој не е член на ниту една политичка партија, но се согласува и ги поддржува политиките, заложбите и програмата на ВМРО-ДПМНЕ.

Потребно е заинтересираните кандидати да поседуваат углед, авторитет и морален дигнитет во местото каде живеат и работат, односно во општината за која аплицираат.

За поднесување на кандидатурата не се потребни потписи, туку доставување на стандардизирана биографија, детална програма за работа на општината за која се поднесува кандидатурата, како и пополнување на стандардизирана апликација коjа се подигнува во Седиштето на ВМРО-ДПМНЕ.

Потребната документација за кандидирање може да се подигне во Седиштето на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје (Ул Македонија бр 17а), во архивата, секој работен ден од 12 до 7 часот или на веб страната www.vmro-dpmne.org.mk. Пополнетите материјали треба да се достават најдоцна до 01.09.2012 година, во Седиштето на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје (Ул Македонија бр 17а).

По доставувањето на кандидатурата, (односно биографијата, стандардизираната апликација и програмата за работа) секој кандидат дополнително ќе биде контактиран од Седиштето на ВМРО-ДПМНЕ и со него ќе биде извршен разговор од страна на Специјална комисија која за таа цел ќе биде формирана.

Сите кандидати имаат подеднакви шанси да бидат избрани, зависно од личните квалитети, успесите во минатото и визијата за иднината. Секој пријавен кандидат ќе биде третиран со строга дискреција, со цел за заштита на кандидатите кои нема да бидат избрани.

ВМРО-ДПМНЕ го задржува правото да ги провери податоците доставени во биографијата и апликацијата на секој кандидат.

По завршувањето на процедурата на избор, секој кандидат има право да ја подигне неговата документација.

ВМРО-ДПМНЕ за прв пат во државава овозможува низ максимално транспарентна процедура и преку активно учество на граѓаните да се изберат најсоодветните кандидати за градоначалници. Идејата на ВМРО-ДПМНЕ е да ги обедини сите граѓани околу мотивот за создавање на силни и просперитетни општини во Република Македонија. Општини кои брзо ќе чекорат кон развојот, со цел подобар живот за граѓаните.

Електронската форма на документот можете да го симнете на следниот линк:

http://vmro-dpmne.org.mk/wp-content/uploads/2012/08/Prasalnik-za-kandidiranje-na-kandidati-za-gradonacalnici-na-VMRO-DPMNE-za-lokalni-izbori-2013.docx

 

Со почит

ВМРО-ДПМНЕ